Aanspreekpunt Integriteit

Bij het Aanspreekpunt Integriteit  (API) kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysieke of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. Binnen Dijlevallei wordt deze taak vervuld door twee personen. 

Soetkin Dewit

Frank Vansina           

soetkin.integriteit@dijlevallei.be

frank.integriteit@dijlevallei.be

 

Hun taken zijn:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang: De API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft discretieplicht, met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie. 
  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing: De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen. 
  • Preventie en ondersteuning: De API zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de functie binnen de federatie voor de sensibilisering van de leden omtrent het thema ethisch sporten

Bron: https://www.badmintonvlaanderen.be/page/34859/Integriteit