Bestuur

Voor algemene vragen of opmerkingen kan je mailen naar: info@dijlevallei.be

Het bestuur bestaat uit:

Functie Naam Contact

Voorzitter

Jan Behets

voorzitter@dijlevallei.be

Secretaris

Ruben Sijmens

info@dijlevallei.be

Boekhouding

Ruben Sijmens

penningmeester@dijlevallei.be

Ledenadministratie

Jonathan Ooms

leden@dijlevallei.be

Competitieverantwoordelijke

Jan Behets

competitie@dijlevallei.be

Jeugdverantwoordelijke

Stefaan Destoop

0486/46.03.76
jeugd@dijlevallei.be

Recreantenverantwoordelijke

Op zoek

recreanten@dijlevallei.be

Tornooiverantwoordelijke

Jan Behets

tornooi@dijlevallei.be

Events

Evy Andries, Hannah Vanhoutvinck events@dijlevallei.be

Penningmeester

Jannes Van Ussel penningmeester@dijlevallei.be

Website verantwoordelijke

Jannes Van Ussel, Hannah Vanhoutvinck webmaster@dijlevallei.be

 

Vaste medewerkers zijn:

Integriteitsverantwoordelijken     

Frank Vansina            

Soetkin Dewit

frank.integriteit@dijlevallei.be

soetkin.dewit@dijlevallei.be

Sponsorverantwoordelijke

Vincent Robert

sponsor@dijlevallei.be