Reservaties

Leuven heeft een nieuwe reeks van Corona versoepelingen doorgevoerd. Volgens deze nieuwe regels is het niet langer verplicht om op voorhand in te schrijven voor de speelmomenten. De reservaties worden dus afgeschaft.

Bij grote opkomst zou het kunnen dat spelers op de bank moeten zitten in afwachting van een vrij speelterrein.

Gelieve daarom zoals steeds volgende regels te volgen:

  • Indien zowel clubleden als andere spelers in aanmerking komen voor een wedstrijd, zal voorrang gegeven worden aan de eigen clubleden.
  • Indien, op een bepaalde avond, alle velden bezet zijn wordt er volgens een doorschuifsysteem gespeeld. Na het spelen van een wedstrijd is het verplicht het terrein vrij te maken voor spelers die op de bank zitten.
  • Het is slechts toegelaten een enkelspel te beginnen indien er voldoende plaats is. Dit om alle aanwezige leden de kans te geven te spelen.
  • Voor en na een training of wedstrijd dienen de spelers te helpen met klaarzetten en opruimen van het terrein (dit houdt ook het sluiten van de kasten in).